KGFB - 2018 csak tinik!adni jó!divatolj!fashiontech-neked
Egyéni keresés
hirdetés

"In­gat­lan­hir­de­té­se­ket ad fel; o­lyan sze­mé­lye­ket ke­res, a­kik­nek e­l­adó vagy ki­adó in­gat­lan­juk van, il­let­ve e­l­adó vagy ki­adó in­gat­lant ke­res­nek, és ő­ket össze­köz­ve­tí­ti, hogy az in­gat­lan­bér­let vagy a­dás­vé­tel lét­re­jöj­jön."